OBERT EL TERMINI PER LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE RESIDUS DOMÈSTICS

Dilluns, 11 de juliol de 2022 a les 00:00

Termini màxim de sol·licitud: 31 de gener de 2023

Cal aportar:

 •  Targetes utilitzades durant l’any 2022.

  Degudament complimentades, sense ratllades, guixades o qualsevol manipulació que pogués semblar fraudulenta.
  Cal que el/els carnet/s estigui/n segellat/s per la deixalleria amb els 12 segells cadascun.

 •  Extracte bancari del pagament de la taxa de residus domèstics de l’any anterior.
 •  Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
 • Sol·licitud de bonificació de taxa de residus domèstics

   

Canals de tramitació:

 •  Presencial.

  No es tramitarà cap sol·licitud lliurada electrònicament.

 

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 11.07.2022 | 15:49