Adhesió principis ètics subvencions

Adhesió principis ètics subvencions

El Ple de l'Ajuntament Fonollosa, reunit en data 20 de setembre de 2022, va ratificar l’acord adoptat per la junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2022 i, en conseqüència, aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Fonollosa als Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat, i els efectes d’un eventual incompliment d’aquest principis, regulats a l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol. 

Darrera actualització: 16.02.2023 | 11:13
Darrera actualització: 16.02.2023 | 11:13