Relació de llocs de treball

RLT

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

Clica  aquí  per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal de diferents anys

Personal funcionari

ANY 2022 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2022

ANY 2021 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021

ANY 2020 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

 

Personal laboral

ANY 2022 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2022

ANY 2021 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021

ANY 2020 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

No es disposa de personal laboral

Directius i càrrecs de confiança

En la legislatura 2019-2023 l’ajuntament de Fonollosa no disposa de directiu ni de càrrecs de confiança

Retribucions

Clica aquí per conèixer quant cobren els empleats públics de l’ajuntament de Fonollosa en funció de les categories dels treballadors.

Darrera actualització: 06.10.2022 | 13:32
Darrera actualització: 06.10.2022 | 13:32