Pla de Mesures Antifrau

L’Ajuntament de Fonollosa va aprovar el Pla de Mesures Antifrau en sessió plenària de data 20 de setembre de 2022. Aquest Pla es configura com una peça essencial del Sistema d’Integritat Institucional que està impulsant l’Ajuntament.

Aquest Pla de mesures antifrau per a la gestió de fons europeus per part de l'Ajuntament de Fonollosa, s'aprova de conformitat amb l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest Pla s'articula al voltant de les quatre fases del cicle de gestió del risc del frau amb la finalitat de prevenir, detectar, corregir i perseguir les irregularitats, el frau, la corrupció i els conflictes d'interès en la gestió i l'execució dels fons europeus amb la pretensió última de salvaguardar els principis de bona gestió financera, de protecció dels interessos financers de la Unió Europea i de compliment de resultats a la gestió.

 

Objectiu

El Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Fonollosa té per objecte enfortir la integritat institucional i la lluita contra les irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d'interès en la gestió de fons europeus, així com el doble finançament.

 

Bústia de denúncies

Per tal de posar en coneixement fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb fons procedents de la Unió Europea, s’habiliten els següents canals externs:

  • Oficina Antifrau de Catalunya

https://antifrau.cat/es/investigacion/denuncia.html

  • Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), vinculat a la IGAE, Autoritat de Control en matèria de fons europeus procedents del MRR:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/paginas/denan.aspx

 

Darrera actualització: 6.10.2022 | 17:26
Darrera actualització: 6.10.2022 | 17:26