Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals

Línies de servei:

  • Reducció del residu
  • Reutilització
  • Reciclatge
  • Valorització energètica
  • Abocament

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Actualment té un cost de 70.86 euros per habitant

Equip tècnic:

Tècnics del Consorci del Bages per la Gestió de Residus

Unitats implicades:

Manteniment i Via Pública/ obres Públiques i Serveis

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Consorci del Bages per la Gestió de Residus ( Ctra del Pont de Vilomara Km. 2,6-08240 Manresa)

Telefònic: 93.743.34.07

Digital: www.consorcidelbages.cat/ consorcidelbages@consorcidelbages.cat

Adreça:

Consorci del Bages per la Gestió de Residus (Ctra del Pont de Vilomara Km. 2,6-08240 Manresa)

Darrera actualització: 05.11.2017 | 19:28