Pavimentació de vies públiques

Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública.

Línies de servei:

  • Manteniment preventiu
  • Manteniment correctiu
  • Estudis de millora en la pavimentació (sono-reductor,...)

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Arquitecte municipal i enginyera


Àrea responsable:

Àrea de Serveis del Territori


Unitat responsable:

Manteniment i via pública


Unitats implicades:

Obres públiques i serveis/ Urbanisme