OMIC

El Servei de l'oficina Provincial d'informació al Consumidor (OPIC) està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets. Formen el servei de l'OPIC: la Bústia del Consumidor que amb l'ajuntament de fonollosa recull diàriament les consultes dels ciutadans .

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació destinat a les persones com a consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics.

Línies de servei:

  • Informació i orientació
  • Tramitació de queixes i denúncies
  • Campanyes d'informació i sensibilització

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania que vulgui reclamar

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

Tècnics de l'oficina de l'OPIC

Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones

Unitat responsable:

Cultura i tursime

És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Visitant l'OPIC o venint a les oficines de l'Ajuntament

Adreça:

L'ajuntament de Fonollosa té un conveni amb Diputació de Barcelona referent a les polítiques de consum, els drets i l'orientació cap els consumidors. L'oficina provincial d'informació al consumidor (OPIC) és una unitat mòbil que es deplaça al municipi de Fonollosa cada mes i mig.

Darrera actualització: 14.11.2017 | 09:34