Informació i promoció turística

Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística de poble o ciutat.

Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat

Línies de servei:

  • Accions de promoció turística
  • Punt d'informació turística
  • Establiment d'itineraris turístics
  • Establiment de guies turístics

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


És un servei obligatori:


Darrera actualització: 2.11.2017 | 14:52