Formació per famílies

Servei que s'encarrega d'afavorir la implicació de mares i pares en el procés educatiu per tal d'assolir l'èxit educatiu dels/de les seus/ves fills/es.

Línies de servei:

  • Establiment i impartició de mòduls formatius especialitzats
  • Realització de conferències i trobades interfamiliars
  • Creació de comunitats de bones pràctiques

Persones destinatàries:

Servei adreçat a famílies amb nens de 0 a 3 anys


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Directora de la Llar d'infants i l'assesorament dels tècnics de la Diputació de Barcelona


Àrea responsable:

Àrea de Serveis a les persones


Unitat responsable:

Regidoria d'Educació