Foment de la participació ciutadana

Servei que s'encarrega d'oferir a la ciutadania formar part de la presa de decisions sobre l'aplicació final de determinades partides pressupostàries del pressupost municipal ordinari o d'inversions. Establiment de mecanismes generals de participació ciutadana per tal de consultar a la ciutadania sobre una determinada qüestió de competència pròpia del municipi

Línies de servei:

  • Informació sobre la participació ciutadana
  • Creació d'organs, espais i processos de participació entorn al pressupost
  • Elaboració i explicació de pressupostos participatius
  • Realització de consultes populars
  • Establiment de Consells Municipals de participació

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Tècnica de serveis a les persones i transparència


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Comunicació i transparència


Unitats implicades:

totes les unitats de l'organització municipal depenen de la participació ciutadana