Ensenyaments d'infants i adults

Les activitats que s'imparteixen són les següents:

Curs d'anglès

Gimnàstica per adults

Gimnàstica dolça

Casal de la Gent gran

Servei que s'encarrega de donar resposta educativa a tota la ciutadania, amb especial èmfasi en la formació compensadora de deficits educatius, tant pel que fa a perfeccionar les habilitats personals com en la millora dels coneixements i capacitats professionals, la comprensió de l'entorn i la dinàmica participativa en la societat.

Línies de servei:

 • Ensenyament de llengües
 • Ensenyament d'informàtica
 • Ensenyament instrumental (lectura, escriptura, càlcul elemental)
 • Preparació proves d'accés
 • Educació secundària per a persones adultes

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

 • Anglès: 18 euros/mes (A partir del 2n membre familiar, 16€ al mes)
  • En el cas d'anglès, al full d'inscripció, a l'apartat observacions, heu d'anotar el grup i horari que ua aniria bé.
 • Gimnàstica dolça: 7 euros/mes
 • Gimnàstica per adults: 14 euros/mes
 • Dinamització de la gent gran: 12 euros/mes

 


Equip tècnic:

-Professors acadèmcia Clilcatalonia

-Professora de gimnàstica

-Dinamitzadora de la gent gran

-Professor d'informàtica


Àrea responsable:

Àrea de Serveis a les Persones


Unitat responsable:

Unitat Educació


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

-Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: C/ Església s/n-08259 fonollosa

-Per via digital: E-tram, correu electrònic, 


Adreça:

Servei que es realitza als locals socials de Fonollosa, Canet de Fals i Fals

Darrera actualització: 22.09.2022 | 10:45