Enllumenat

Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

Línies de servei:

  • Manteniment preventiu
  • Manteniment correctiu
  • Millora de l'enllumenat

Persones destinatàries:

A tota la ciutadania


Cost per l'usuari:

cost pel ciutadà inclòs a l'IBI


Equip tècnic:

Cap de la brigada i subcontractació de l'empresa privada


Àrea responsable:

Àrea de Serveis al territori


Unitat responsable:

Manteniment i Via Pública


Unitats implicades:

Obres públiques i serveis / Urbanisme