Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • Tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries:

A tota la ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

Cap de la brigada i arquitecte municipal

Àrea responsable:

Àrea de Serveis del territori

Unitat responsable:

Manteniment i Via Pública

Unitats implicades:

Obres públiques i serveis/ Urbanisme

És un servei obligatori:

Si

Com sol·licitar-ho:

-Presencial: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (C/ Església s/n - 08259 - Fonollosa)

-Telefònic: 93.836.60.05

-Correu electrònic: fonollosa@diba.cat

-Digital :E-Tram

Adreça:

Servei ofert a tots els pobles que formen el municipi de Fonollosa des de l'Ajuntament de Fonollosa

Darrera actualització: 18.01.2019 | 17:03