Biblioteca

Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries.

Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries.

En el nostre municipi disposem del servei de Bibliobus Cavall Bernat, un servei de la Diputació de Barcelona en què es fa una aposta estratègica que expressa la voluntat
de ser útil a tots els ajuntaments i ciutadans de la demarcació oferint-los serveis de qualitat i d’una manera eficient. 
Els serveis bibliotecaris han de ser els eixos vertebradors de les polítiques culturals de proximitat i bons instruments al servei d’altres polítiques públiques, especialment les relacionades amb la cohesió social i amb el desenvolupament econòmic. 

Línies de servei:

  • Material de prèstec
  • Zona de lectura i d'estudi
  • Exposicions i tallers
  • Narració de contes

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a la següent adreça de correu: b.cavallbernat@diba.cat

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Director: Oscar Santotomás Mainar


Àrea responsable:

Àrea de Cultura