Atenció i prevenció de la drogodependència

Servei que s'encarrega de prevenir i dectectar el consum problemàtic de drogues, així com de donar assistència immediata en casos necessaris a persones drogodependents, sigui directament o per derivació a serveis més especialitzats.

Línies de servei:

  • Atenció immediata
  • Servei d'informació i assessorament sobre drogues
  • Suport a les famílies
  • Programes psicoeducatius
  • Servei de derivació a equips especialitzats

Persones destinatàries:

Ciutadans que necssitin ajuda en temes de drogodependència

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

Tècnics de l'oficina de serveis socials ( treballadora social i educadora)

Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones

Unitat responsable:

Serveis socials bàsics

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Visita a l'oficina de serveis socials bàsics (C/ Església s/n-Fonollosa), prèvia reserva d'hora al telf. 93.836.60.05

Adreça:

l'Ajuntament no disposa d'aquest servei. Des de serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Fonollosa (C/ Església s/n) es realitza la derivació als serveis especialitzats que ofereix la comarca del Bages mitjançant el Consell Comarcal del Bages, CASD (Centre d'Atenció i seguiment de drogodependències)

Darrera actualització: 14.11.2017 | 19:59