Atenció i prevenció de la drogodependència

Servei que s'encarrega de prevenir i dectectar el consum problemàtic de drogues, així com de donar assistència immediata en casos necessaris a persones drogodependents, sigui directament o per derivació a serveis més especialitzats.

Línies de servei:

  • Atenció immediata
  • Servei d'informació i assessorament sobre drogues
  • Suport a les famílies
  • Programes psicoeducatius
  • Servei de derivació a equips especialitzats

Persones destinatàries:

Ciutadans que necssitin ajuda en temes de drogodependència


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Tècnics de l'oficina de serveis socials ( treballadora social i educadora)


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Serveis socials bàsics