Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés de al terme municipal i entre els seus nuclis de població

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal
  • Estudis de millora dels accesos

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania 


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Arquitecte municipal i enginyera juntament amb el suport puntual de tècnics de Diputació 


Àrea responsable:

Àrea de Serveis del Territori


Unitat responsable:

Manteniment i via pública


Unitats implicades:

Urbanisme, obres públiques i serveis i Món rural i noves tecnologies


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

-Oficina d'Atenció al Ciutadà (C/ Església s/n - 08259 - Fonollosa)

-Telf: 93.836.60.05

 


Adreça:

Terme municipal de Fonollosa (Fonollosa, Canet de Fals, Fals i Camps)

Darrera actualització: 18.01.2019 | 13:16