Abastiment d'aigua potable

Servei de proveïment d'aigua al conjunt de tot el municipi que té com a objectiu principal satisfer les necessitats de tota la població del municipi

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport ( infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum ( anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors ).
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Taxa que es disposa a l'ordenança fiscal número 10 de l'Ajuntament


Equip tècnic:

Tècnics de l'empresa d'Aigües de Manresa


Àrea responsable:

Àrea de Serveis del Territori


Unitats implicades:

Manteniment i via pública. Obres públiques i serveis.


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Contactant amb l'empresa directament


Adreça:

L'empresa Aigües de Manresa és la que proveeix d'aigua potable el municipi de Fonollosa. Pl. de la Salt ,1 baixos 08241 Manresa telf. 938727971

Darrera actualització: 18.01.2019 | 13:15