Llar d'infants municipal - Rexics

Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

Línies de servei:

  • Servei educatiu
  • Servei d'alimentació

Persones destinatàries:

Famílies amb nens de 0 a 3 anys


Cost per l'usuari:

Preu establert a l'ordenança fiscal núm.9


Equip tècnic:

Directora de la Llar d'infants 


Àrea responsable:

Àrea de Serveis a les Persones


Unitat responsable:

Regidoria d'Educació


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Presencialment:

  •  Llar d'infants Rexics, Plaça de la Vila s/n - 08259 - Canet de Fals (Fonollosa)

 

Telefònicament:

  • 93.836.97.27
  • 661 51 45 81

 

Correu electrònic:

  • rexiques@hotmail.com

 


Adreça:

Llar d'infants Rexics , Pl. de la Vila s/n-Canet de Fals (Fonollosa).

Darrera actualització: 19.04.2024 | 16:40