Verificació de documents

Des d'aquesta pàgina podreu verificar la validesa del document que posseeix mitjançant la comprovació del codi de verificació que es troba imprès en el mateix (CVS) mitjançant l'enllaç adjunt.

Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.

Darrera actualització: 26.11.2020 | 09:00
Darrera actualització: 26.11.2020 | 09:00