Relació de llocs de treball

RLT


La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

Directius i càrrecs de confiança


En la legislatura 2023-2027 l’ajuntament de Fonollosa no disposa de directiu ni de càrrecs de confiança

Retribucions


Clica aquí per conèixer quant cobren els empleats públics de l’ajuntament de Fonollosa en funció de les categories dels treballadors.

Personal funcionari


ANY 2023 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2023

Personal laboral


ANY 2023 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2023

Darrera actualització: 4.03.2024 | 09:25
Darrera actualització: 4.03.2024 | 09:25