Pressupost

Pressupost municipal

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per l'ajuntament, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Execució trimestral i modificacions pressupostàries

Consulta  aquí  els resums de les execucions trimestrals d’ingressos i despeses i les modificiacions pressupostàries de l’ajuntament de Fonollosa dels diferents anys

Objectius d'estabilitat pressupostària

Consulta aquí els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Liquidació dels pressupostos

Consulta aquí  les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ajuntament de Fonollosa. Us expliquem quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs.

Darrera actualització: 05.01.2021 | 13:53
Darrera actualització: 05.01.2021 | 13:53