Pressupost

Pressupost municipal


El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per l'ajuntament, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Representació gràfica del pressupost
Pressupost 2024Pressupost 2023 | Pressupost 2022 | Pressupost 2021 | Pressupost 2020 | Pressupost 2019

Execució trimestral


Consulta aquí els resums de les execucions trimestrals d’ingressos i despeses pressupostàries de l’ajuntament de Fonollosa dels diferents anys

Objectius d'estabilitat pressupostària


Consulta aquí els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Modificacions pressupostàries


Coneix en aquest enllaç els detalls de les modificacions trimestrals sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys

Liquidació dels pressupostos


Consulta aquí les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ajuntament de Fonollosa. Us expliquem quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs.

Darrera actualització: 12.04.2024 | 12:06
Darrera actualització: 12.04.2024 | 12:06