Codi de conducta d’alts càrrecs

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 13 de setembre de 2017, va aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Fonollosa. Aquest és un instrument per establir els principis ètics que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs del nostre ens locals, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Darrera actualització: 06.10.2022 | 17:27
Darrera actualització: 06.10.2022 | 17:27