Cercador d'informació i documentació oficials

Cercador CIDO

El Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) facilita la publicitat de les normes i procediments de les institucions públiques perquè siguin accessibles a la ciutadania de forma senzilla, i apropa els conjunts de dades de major impacte social i econòmic a les persones i empreses que els necessiten.

Tot seguit, us facilitem unes cerques personalitzades adreçades a la ciutadania i a les empreses de Fonollosa:

CIUTADANIA

EMPRESA TEIXIT PRODUCTIU

EMPRESA SECTOR PRIMARI

CREAR ALERTES

 


 

Ciutadania

Ajuts segmentats per tipus de beneficiari

Ofertes d’ocupació pública a prop de Fonollosa (radi de 20 km)

El radi de 20 km a prop del municipi es pot personalitzar (ampliar o disminuir) depenent de les característiques del territori.

Normativa local d’afectació al municipi en matèria de serveis socials

 


 

Empresa - Teixit productiu

Cerques per al teixit productiu del municipi

Ajuts adreçats a les empreses de Fonollosa, segmentats per tipologia d’empresa

Oportunitats de negoci amb el sector públic per tipologia d’activitat econòmica

Convenis col·lectius d’empreses i sectorials

Normativa que regula l’activitat empresarial a Fonollosa

 


 

Empresa - Sector primari

Cerques per al sector primari del municipi

Ajuts adreçats a les empreses del sector primari de Fonollosa, segmentats per tipus d'empresa

Ajuts adreçats a les empreses del sector de l’agricultura de Fonollosa, segmentats per tipus d'empresa

Ajuts adreçats a les empreses del sector de l’alimentació de Fonollosa, segmentats per tipus d'empresa

Ajuts adreçats a les empreses del sector de la pesca de Fonollosa, segmentats per tipus d'empresa

Ajuts adreçats a les empreses del sector de la ramaderia de Fonollosa, segmentats per tipus d'empresa

Oportunitats de negoci del sector primari per activitat econòmica

Normativa que regula l’activitat del sector primari del municipi

Convenis col·lectius del sector primari

Legislació estatal i autonòmica que regula l’activitat del sector primari per activitat econòmica


 

Crear alertes per a persones o empreses

El seu funcionament és molt senzill: tant si ets persona o empresa, emplena el breu formulari en línia. Ja estarà filtrat pel municipi de Fonollosa i, automàticament, es creen alertes personalitzades a partir de les categories seleccionades. 

En el cas de les persones es té en compte si es troben a l’atur, si tenen alguna discapacitat, si són joves, etcètera, i en el cas de les empreses, la mida i l’activitat empresarial.

Darrera actualització: 19.06.2023 | 08:26
Darrera actualització: 19.06.2023 | 08:26