Transparència

Fonollosa, un ajuntament transparent

El portal de la transparència i govern obert és una eina clau per facilitar i fer més accessible tota la informació referent a l'Ajuntament de Fonollosa. A partir de l'1 de gener de 2016 totes les institucions han de disposar d'aquest portal amb continguts de gestió econòmica, acció de govern i normativa, informació institucional i organitzativa, catàleg de serveis i tràmits o informació de contractes, convenis i subvencions, entre altres informacions. 

Existeixen diferents indicadors per avaluar la transparència d'una administració pública. Un dels més reconeguts és l'estudi Infoparticipa elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). En aquest informe, de manera anual, s'avaluen les dades de qualitat i la transparència de la comunicació pública local a través del Mapa Infoparticipa. 

El grau de compliment és mesura amb un percentatge segons el nombre d'indicadors complerts respecte el total d'indicadors avaluats. S'avalua tan la web municipal com el portal de transparència. 

La informació que teniu disponible al portal de transparència de l'ajuntament s'estructura en 6 grans àmbits

La transparència és l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

L'ajuntament de Fonollosa treballa dia a dia per aconseguir-ho

 

Darrera actualització: 10.12.2020 | 13:49
Darrera actualització: 10.12.2020 | 13:49