Associació de Veïns i Veïnes "La Fulla" de Canet de Fals

L'Associació de veïnes i veïns de Canet de Fals és una entitat sense color polític on tots els propietaris/es de Canet de Fals hi tenen cabuda. Vol ser l'associació que doni resposta a les demandes dels veïns/es i fer d'intermediària amb l'Ajuntament de Fonollosa. Té una participació 100% democràtica, la seva assemblea és sobirana i funciona amb comissions de treball. Col.labora amb l'Associació Cultural i Socioeducativa Ai, Carai!

Es consideraran finalitats de l’Associació les següents:

a) Assumir la representació dels veïns agrupats a l’Associació, adoptant aquelles resolucions que siguin procedents en ordre a la defensa dels interessos dels mateixos i actuant en bé de la comunitat, del seu desenvolupament humà i de les relacions ciutadanes en general.

b) Fomentar, promocionar, i col·laborar, a l’empara de la legislació vigent, en la creació i funcionament de les infraestructures en cas que aquests faltin o bé que els existents siguin insuficients.

c) Adreçar-se als poders públics i altres entitats, sol·licitant el muntatge i perfeccionament dels serveis públics, col·laborant amb el municipi en la millora de les condicions de vida del mateix.

d) Fomentar totes aquelles activitats d’índole legal que condueixin a elevar el nivell de vida i una millor ocupació del temps de lleure dels associats, tals com: esport, excursions, conferències, serveis de biblioteca, cursets, exposicions, turisme, casal d’estiu, ludoteques, …

e) Vetllar per l’establiment i conservació d’espais verds, i l’embelliment del nucli de població de Canet de Fals.

g) Realitzar les accions assistencials, socials, i d’ajuda mútua que permetin aconseguir una més gran germanor i una major justícia social de Canet de Fals, sempre que no siguin amb fins lucratius.

h) Regentar el Bar Social del Casal de Canet de Fals, amb l'objectiu de recaptar fons per invertir en la millora de l'espai lúdic- esportiu de la piscina de Canet de Fals.

Queden expressament exclosos dels fins socials els que comportin activitats de caràcter polític o de defensa d’interessos econòmic socials regulats respectivament per l’Estatut del dret d’Associació Política i Llei Sindical, sotmeses per tant a conductes jurídiques diferents del regulat per la Llei d’Associacions.

També s’exclouen les activitats que siguin privatives de la competència de les Corporacions Locals, de conformitat amb el que s’estableix en la Llei de Règim Local.

Per al millor compliment dels objectius enumerats, l'Associació constituirà les vocalies, les seccions i els departaments d'assessoria, de formació i de serveis -tant interns com externs- que siguin necessaris.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: • Actes per als veïns i les veïnes: dinars populars, festes,...  En queda exclòs tot ànim de lucre.

Canet de Fals (Fonollosa) - 08259
Adreça electrònica: aavvcanetdefals@gmail.com
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.09.2023 | 15:05