OBLIGATORIETAT D'ÚS DE MASCARETA A PARTIR DEL DIA 21 DE MAIG

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 00:00

Una ordre publicada al BOE d’avui dia 20 regula l'ús obligatori de màscara per part de la població.

S'entendrà completa l'obligació mitjançant l'ús de qualsevol mena de màscara, preferentment les higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

L’ordre entrarà en vigor el 21 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

-L'ús de mascareta serà obligatori a partir dels 6 anys d'edat en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres.

-L'obligació no serà exigible en els casos següents:

  • Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de màscara.
  • Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la màscara.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

#juntsmillorem #aturemlacovid19

Darrera actualització: 20.05.2020 | 21:37