L’ajuntament soterra la canonada entre els pous del Masoveret i el dipòsit del Turell de Fonollosa.

Dijous, 28 de novembre de 2019 a les 00:00

El tub es va instal·lar provisionalment en superfície fa 12 anys.

L’ajuntament ha soterrat els 1.731m de la canonada d’impulsió entre els pous del Masoveret i el dipòsit del Turell de Fonollosa, una instal·lació realitzada ja fa anys que s’havia deixat provisionalment en superfície, i que era molt susceptible a patir avaries i glaçades.

L’actuació de soterrament segueix aproximadament el traçat del tub aeri que hi havia, a excepció de tres trams on s’han considerat més adients seguir traces diferents. Per la qual cosa, la nova instal·lació té una longitud total de 1.965m, transcorrent tant per sòl rústic com per les mateixes voreres del Carrer Santa Elena, travessant aquest i també la carretera.

L’actuació es va adjudicar a l’empresa ICART Obra Pública, SL per un import de 45.556,50€, i els treballs van iniciar-se a finals de setembre, i es van allargar fins fa pocs dies. Per executar l’obra, també ha calgut realitzar un seguit d’ocupacions temporals i servituds de pas que afectaven a diverses propietats privades, valorades en 9.114,16 € en el seu conjunt.

L’obra s’ha finançat amb una subvenció obtinguda per part de la Diputació, dins el projecte “Millores sanitàries en pous i dipòsits de Fonollosa”.

Darrera actualització: 28.11.2019 | 20:27