L'ajuntament licita les obres de restauració de l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals

Divendres, 3 de maig de 2019 a les 00:00

Amb un pressupost base de 200.000 €, les empreses interessades tenen 26 dies per presentar les propostes, segons condicions recollides al plec de clàusules.

El 29 d’abril es va aprovar i publicar la licitació per procediment obert del contracte de les obres  de restauració de la nau central, la capella gòtica i la capella fonda de l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals, al municipi de Fonollosa.

El projecte actua en els diferents espais interiors de l'església, planteja i valora el conjunt d'actuacions necessàries de consolidació, restauració i rehabilitació per a garantir l'estabilitat dels diferents elements i materials constructius. El pressupost estimat d'aquestes actuacions és de 200.000 €.

El projecte preveu mantenir i consolidar les discontinuïtats en els revestiments preexistents com a testimoni de les diferents transformacions que ha sofert l'edifici al llarg del temps, amb l'objecte de mantenir els seus valors documentals posant a l'abast de les generacions presents i futures les diferents sensibilitats i formes d'expressió culturals amb la màxima autenticitat.

Les empreses interessades disposen de 26 dies naturals des de l'endemà de la publicació per presentar les seves ofertes, tenint en compte a les condicions dels plecs de clàusules aprovats per Ple municipal. El termini per presentar les propostes finalitza el proper 26 de maig.

Trobareu tota la informació, i els plecs de clàusules administratives i tècniques a l'enllaç del PERFIL DEL CONTRACTANT [+].

Darrera actualització: 03.05.2019 | 12:15