L’AJUNTAMENT CONGELA ELS IMPOSTOS I AMPLIA BONIFICACIONS PER ENERGIES RENOVABLES PER A L’ANY 2021.

Divendres, 20 de novembre de 2020 a les 00:00

S’estableix un descompte del 50% de l’IBI durant 5 anys per l’ús de plaques solars tèrmiques o elèctriques per autoconsum.

En la sessió ordinària de Ple de novembre es va aprovar la proposta del Govern de l’Ajuntament de Fonollosa de congelar tots els impostos i taxes pel proper any 2021, i millorar i crear algunes bonificacions encarades a fomentar l’ús de es energies renovables.

Així, els tipus impositius que corresponen a l’ajuntament, com l’IBI, impost de vehicles, plusvàlues, impost de construccions o preu de l’aigua, principalment, no es veuran modificats a l’alça per aquest proper any, en la línia de no augmentar la pressió fiscal en uns moments econòmicament complicats per molts sectors socials com són els actuals.

Per altra banda, s’ha establert una bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys per aquells immobles que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense que estiguin obligat a això per la normativa urbanística. També s’ha augmentat la bonificació de l’impost de construccions per la part corresponent del pressupost que representi la incorporació de sistemes d’aprofitament energètic a través d’energies renovables o alternatives, i l’aprofitament d’aigües pluvials o residuals, passant del 50% que hi havia actualment, al 95% per l’any 2021.

Igualment, es mantenen les bonificacions del 95% de l’impost de construccions per aquelles obres de rehabilitació en habitatges de més de 100 anys i per la restauració de façanes dels nuclis antic i urbà tradicional.

Aquestes modificacions s’han aprovat inicialment, i ara resten en exposició pública pel període de 30 dies hàbils, dintre els quals tothom pot consultar els expedients i  presentar les al·legacions que consideri oportunes.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 20.11.2020 | 15:47