ES REALITZA EL MANTENIMENT DE LA FRANJA FORESTAL DE CANET DE FALS

Divendres, 31 de juliol de 2020 a les 00:00

L’ajuntament també està duent a terme inspeccions a les parcel·les que incompleixen la normativa per motius de seguretat i perill d’incendi forestal.
 

L’ajuntament de Fonollosa ha realitzat treballs de manteniment de la franja forestal de Canet de Fals, d’acord al Pla de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, desbrossant el sotabosc d’una superfície de 11,5 hectàrees. 

L’actuació ha tingut un cost de 10.000 € i ha estat executada per l’empresa Obres Forestals Sardà SL.

Des de l’any 2016 el Govern municipal impulsa actuacions anuals per vetllar pel manteniment de la zona amb criteris de seguretat.

 

L’AJUNTAMENT ENCARREGA UN INFORME D’INSPECCIÓ PER DETECTAR LES PARCEL·LES QUE NO COMPLEIXEN LA NORMATIVA DE SEGURETAT, MANTENIMENT I NETEJA

Una empresa enginyera forestal està realitzant inspeccions per totes les parcel·les de Canet de Fals amb l’objectiu de detectar aquelles que no compleixen les mesures de seguretat en quant a manteniment i neteja. L’estat de deixadesa d’algunes parcel·les suposa un greu perill per a la seguretat i els incendis forestals i l’ajuntament, davant la inacció d’alguns dels propietaris i el fet de no abastar en el control dels mateixos, ha decidit recórrer a una empresa externa.

Cada any s’emeten desenes de notificacions a particulars des dels serveis municipals, però molts casos són desatesos, i l’ajuntament no té cap instrument eficient per a requerir-ne el seu compliment. Quan s’entregui l’informe, l’àrea de territori tindrà l’eina òptima per engegar les reclamacions, expedients sancionadors i execucions subsidiàries, amb l’objectiu de resoldre les situacions irregulars amb urgència i vetllar per la prevenció d’incendis forestals.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 31.07.2020 | 15:40