CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 14 DE JULIOL de 2020

Divendres, 10 de juliol de 2020 a les 00:00

CONVOCAR sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dia 14 de juliol de 2020 a 2/4 de 8 del vespre.

A partir d'avui, tots els plens seran retransmesos en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

El podreu seguir en directe a lsegüent enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=Sq8fjzuxySs&app=desktop

 

ORDRE DEL DIA

 • 1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:
  • 1.1. Sessió ordinària de data 12 de maig de 2020
 • 2. Control dels òrgans de govern:
  • 2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació
  • 2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
 • 3. Aprovació del Compte de Gestió 2019
 • 4. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit
 • 5. Aprovació de la modificació de crèdit 4/2020 per transferència de crèdit
 • 6. Aprovació de les bases reguladores de les ajudes a les persones treballadores autònomes i empreses de Fonollosa que s’han vist afectades econòmicament pel Covid-19.
 • 7. Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
 • 8. Aprovació de la proposta de resolució del procediment de revisió d’ofici incoat per la declaració de nul·litat de la llicència urbanística 53/2010
 • 9. Designació de la persona titular i substituta del Jutjat de Pau
 • 10. Aprovació proposta de festes locals 2021
 • 11. Assumptes sobrevinguts
 • 12. Donar compte dels informes de gestió:
  • 12.1. Àrea de Servei a les Persones
  • 12.2. Àrea de Servei al Territori
  • 12.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació
 • 13. Precs i preguntes
Darrera actualització: 13.07.2020 | 15:29