Convocatòria Ple ordinari: dimecres 16 de gener de 2019

Divendres, 11 de gener de 2019 a les 00:00

S'aprovarà l'expedient de contractació del projecte de Sala Municipal a Canet de Fals,  i l'aprovació inicial del Projecte d’obra ordinària de restauració de la nau central, capella gòtica i capella fonda de l’Església de Sant Vicenç de Fals, entre d'altres temes.

El proper dimecres 16 de gener a les 9 del vespre a la Sala de sessions de l'Ajuntament de Fonollosa, es celebrarà sessió ordinària del Ple Municipal, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:

 

 1. Sessió extraordinària de data 17 d’octubre de 2018
 2. Sessió ordinària de data 14 de novembre de 2018

 

 1. Control dels òrgans de govern:

 

 1. Donar compte de Decrets  de l’Alcaldia i, si s’escau,  la seva ratificació
 2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local

 

 1. Aprovació de l’adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya

 

 1. Aprovació de la devolució de la garantia definitiva constituïda en el contracte de serveis per a la redacció del POUM

 

 1. Aprovació expedient de contractació i PCAP del “Projecte Sala Polivalent Municipal”

 

 1. Aprovació inicial del “Projecte d’obra ordinària de restauració de la nau central, capella gòtica i capella fonda de l’Església de Sant Vicenç de Fals”

 

 1. Aprovació de la proposta de nomenament de persona idònia per a desenvolupar la secretaria del jutjat de pau

 

 1. Assumptes sobrevinguts

         

 1. Informacions de gestió:

 

 1. Àrea de Servei a les Persones
 2. Àrea de Servei al Territori
 3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació

 

 1. Precs i preguntes

 

En acabar, hi haurà Ple de participació ciutadana.

Darrera actualització: 11.01.2019 | 12:18