Convocatòria Ple ordinari: dimecres 12 de setembre de 2018

Dilluns, 10 de setembre de 2018 a les 00:00

S'aprovarà el compte general de l'exercici 2017, l'increment de retribucions del personal a càrrec de l'ajuntament, i les bases dels Guardons Pobles de Fonollosa.

Aquest dimecres 12 de setembre a les 21h a la Sala de sessions de l'Ajuntament de Fonollosa, es celebrarà sessió ordinària del Ple Municipal, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:
1.1. Sessió ordinària de data 11 de juliol de 2018

2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació
2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local

3. Aprovació del Compte General 2017

4. Aprovació de l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament

5. Aprovació de les bases reguladores dels “Guardons Pobles de Fonollosa”

6. Assumptes sobrevinguts

7. Informacions de gestió:
7.1. Àrea de Servei a les Persones
7.2. Àrea de Servei al Territori
7.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació

8. Precs i preguntes

 

En acabar, hi haurà Ple de participació ciutadana

 

Darrera actualització: 10.09.2018 | 13:28