Convocatòria del procés de selecció pel nomenament com a funcionari/a interí/na d’una plaça de Tècnic/a de gestió

Dimecres, 25 de març de 2020 a les 00:00

Es poden presentar les sol·licituds telemàticament fins al 8 d'abril del 2020.

La plaça objecte d’aquesta convocatòria té les característiques següents:

-Règim jurídic: Funcionari/ària interí

-Sistema selectiu: concurs oposició

-Grup de classificació: A, subgrup A2

-Lloc d’adscripció: Tècnic/a de gestió de l’àrea de territori

-Nivell de complement de destinació: 16

-Jornada completa: 37,5 hores setmanals

-Complement específic: 1.086,87€ 

 

Termini per presentar sol·licituds: 08 d'abril de 2020.

Consulta les bases de la convocatòria i accedeix a la instància de presentació als enllaços de la dreta.

Darrera actualització: 25.03.2020 | 10:45