Convocatòria de treball: tècnic/a de gestió adscrit a l'àrea de Territori, nomenament com a funcionari/a interí/na

Dimarts, 22 d'octubre de 2019 a les 00:00

Es poden presentar les sol·licituds fins l'11 de novembre, a les oficines municipals.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d'octubre de 2019, s'han aprovat les bases i la convocatòria pública de selecció pel nomenament com a funcionari/a interí/na d’una plaça de Tècnic/a de gestió, del grup A, subgrup A2, mitjançant concurs oposició lliure, amb destinació a l’àrea de Territori, fins a la cobertura definitiva de la plaça.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds, serà de vint dies naturals comptats a partir del dia de la publicació de l'anunci en l'e-tauler.

 

Termini per presentar sol·licituds: 11 de novembre de 2019.

Consulta les bases de la convocatòria a l'enllaç de la dreta.

Darrera actualització: 22.10.2019 | 13:37