Convocatòria de treball: personal laboral temporal de netejadors/es

Dimarts, 5 de març de 2019 a les 00:00

Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2019 es va acordar el següent:


Primer.- Aprovar les bases de la convocatòria per a formar part de la borsa de treball de netejadors/netejadores de l’Ajuntament de Fonollosa per a cobrir possibles vacants o substitucions, d’acord amb el text que queda diligenciat en aquest sentit i publicar-les a l’e-tauler.


Segon.-Convocar procés selectiu per a proveir una plaça de netejador/netejadora amb motiu d’haver-se produït situacions d’IT, i establir que el període de presentació d’instàncies serà de 10 dies naturals a comptar des de la publicació d’aquest acord a l’e-tauler.
 

Podeu consultar les bases a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=194958&idens=808470005

Termini per presentar sol·licituds: 15 de març.

 

Darrera actualització: 06.03.2019 | 12:43

Imatges

oferta treball