S'OBRE PROCÉS DE LICITACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA FONDA 2 DE L'ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE LES TORRES DE FALS.

Dilluns, 11 de març de 2024

L'Ajuntament de Fonollosa ha obert procés de licitació per restaurar la Capella Fonda 2 de l'església de Sant Vicenç.

El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 02/04/2024 a les 14:00 h

De conformitat amb el Projecte executiu d'obra, realitzat per l'arquitecte Xavier Guitart Tarrés, amb un pressupost base de licitació de DOS-CENTS DIVUIT MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (218.533,57 €), IVA inclòs.
D'aquesta manera, continuem amb la ferma aposta com a equip de govern de restaurar i dignificar una de les joies culturals del municipi de Fonollosa.

👉🏻 Podeu accedir a tota la informació referent a aquesta licitació en el següent enllaç: Procés licitació restauració Capella Fonda 2

Darrera actualització: 11.03.2024 | 16:00