PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE MESTRES I EDUCADORS/ES PER LA LLAR D’INFANTS

Dijous, 15 de juliol de 2021 a les 00:00

S'ha convocat procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de mestres i educadors/es de la llar d’infants municipal, en règim de contractació laboral temporal.

Període d'exposició:
Del 13/07/2021 al 02/08/2021 (ambdós inclosos)
Objecte de la convocatòria

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de selecció per a la constitució d’una borsa de treball per cobrir les vacants, substitucions o les necessitats de personal (a temps complert o a temps parcial) derivades de qualsevol incidència, ja sigui per cobrir possibles suplències per baixes per incapacitat temporal, maternitat, cobertures de vacants de forma temporal, eventualitats per acumulació de tasques i altres situacions que posin de manifest la necessitat de contractar personal laboral temporal.

Una vegada constituïda l’esmentada borsa d’interinitat, les contractacions que s’hagin de formalitzar es faran seguint l’ordre de puntuació obtinguda pels aspirants.

 

Consulta les bases de la convocatòria i accedeix a la instància de presentació als enllaços adjunts a la notícia.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 15.07.2021 | 15:48