Procediment de Regularització Cadastral

Divendres, 14 de novembre de 2014 a les 00:00
Regularització cadastral

PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL

Amb data 3 de novembre de 2014, ha sortit publicat al Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 30 d'octubre de 2014, de la Direcció General del Cadastre, per la que es determinen els municipis i el període d'aplicació del procediment de regularització, en la qual hi figura el municipi de FONOLLOSA.

La Direcció General del Cadastre ha assignat a l'empresa I3DAT la realització dels treballs de camp en el nostre municipi. Per aquest motiu els informem que a mitjans de novembre i durant el mes de desembre de 2014, personal col•laborador d'aquesta empresa començaran els treballs, i realitzaran les fotografies de les façanes de les finques de les àrees urbanes del municipi.

D'es de la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya, informen que el propòsit d’aquesta regularització és el de tenir el cadastre del municipi actualitzat amb les dades reals. Per això es contrasta que les descripcions de propietats incloses en el cadastre corresponguin amb allò realment existent. Detallen que les diferències comporten donar d’alta noves construccions no registrades, augmentar les descripcions perquè s’han produït ampliacions o bé fer constar construccions auxiliars, com les piscines.
Aquest procediment d’actualització només afecta als titulars de béns immobles “que tinguin discrepàncies entre el que hi ha al cadastre i la realitat”, la qual cosa representa “una part molt petita del conjunt

Informem que el personal col•laborador està degudament acreditat amb el corresponent carnet.

Darrera actualització: 28.04.2017 | 13:04