PLUSVÀLUES

Divendres, 27 de maig de 2022 a les 00:00

L’ajuntament de Fonollosa ha aprovat la modificació de l’impost de plusvàlues, ja que el Tribunal Constitucional va declarar nul·la la fórmula de càlcul de l’impost i el govern espanyol va presentar una nova norma el novembre que ara els ajuntaments han hagut d’instaurar. Aquest fet ha provocat que els ajuntaments tinguin una reducció important d'ingressos, sent d'uns 15.000 euros en el cas del nostre municipi.

El 8 de desembre, el Govern Estatal va fer un Real Decret en el qual, s'especifiquen unes noves bases per aquest impost, aplicant tot un seguit de coeficients correctors per imposar a l'impost de plusvàlues, bé sigui per venda o per herència, deixant als ajuntaments la decisió de quin tant per cent aplicar sobre l'impost.
L'ajuntament de Fonollosa ha decidit aprovar un 30% sobre aquest impost, sobretot per aconseguir penalitzar l'especulació a les vendes realitzades en períodes inferiors a 2 anys després de la seva adquisició, deixant els trams intermedis pagant el mateix o menys del que ho feien fins ara. Pels béns patrimonials adquirits fa més de 19 anys, s’ha ajustat el percentatge per tal de no penalitzar aquestes transmissions (ja que ara havien de pagar un import elevat d’impost).


Sent molt conscients que és l'Estat espanyol el que hauria de garantir aquests ingressos als ajuntaments i no deixar que sigui la ciutadania qui ho hagi de pagar, el nostre ajuntament es va adherir ja fa un temps a l'esmena per demanar al Govern Espanyol un Fons de compensació per ajustar les pèrdues en la recaptació de les institucions públiques, sense afectar a la ciutadania.
No obstant, el nostre ajuntament ha pres la decisió de renunciar a una part dels ingressos i d'aplicar una bonificació del 95% per la transmissió per herència o mort tant d’ascendents com de descendents, bonificació que fins ara no existia.

 

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 27.05.2022 | 16:32