OBERTA CONVOCATÒRIA PER LA SOL·LICITUD D'AJUTS ESCOLARS CURS 2022/23

Dilluns, 5 de setembre de 2022 a les 00:00

L'objecte de les presents bases particulars és la regulació, per part de l’Ajuntament de Fonollosa, de la convocatòria pública municipal per a la concessió d'ajuts individuals per matricula, llibres i material escolar obligatori en els nivells d’ensenyament obligatori i en l’educació infantil per al curs escolar.

 

Data màxima de presentació de la sol·licitud: Dilluns, 19 de setembre de 2022 (Després d'aquesta data no s'acceptarà cap més sol·licitud)

Tipologia d'ajuts

Els ajuts objecte de la convocatòria tenen la tipologia següent:

-Ajuts individuals  per matricula i material escolar ( llibres i quotes de material).

-Ajuts individual amb un import mínim de 80 euros pels infants i adolescents que cursin segon cicle d’educació infantil , primària i secundària.

-Ajut individual amb un import mínim de 60 euros pels infants que cursin primer cicle d’educació infantil.

-La prestació econòmica de l’ajuda concedida, no pot superar  el cost de l’activitat subvencionada. 

 

La quantia de l’ajut a concedir podrà ser revisada a l’alça i està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

 

Trobareu tota la informació de l'ajut, documentació  necessaria, sol·licitud i mètodes de presentació a l'enllaç adjunt a la notícia

 

#juntsmillorem

 

Darrera actualització: 05.09.2022 | 16:31