L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA RESTAURARÀ LES FAÇANES I LES COBERTES DE L'ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE FALS PER GARANTIR-NE LA SEVA CONSERVACIÓ

Dimarts, 22 de març de 2022 a les 08:00

L’obra té un cost de 200.000 euros i és una aposta per continuar recuperant el conjunt arquitectònic per excel·lència del municipi, declarat Bé Cultural d’Interès Local

L’Ajuntament de Fonollosa continua amb les tasques de recuperació i conservació del conjunt arquitectònic i entorn de les Torres de Fals, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Ara, amb el projecte d’obres de restauració de la imatge exterior de l’església de Sant Vicenç de Fals.

L’actuació, per un valor de 200.000 euros finançats per una ajuda directa de la Diputació de Barcelona, consistirà en la restauració de les façanes (consolidació dels revestiments exteriors, motllures i demés elements singulars) i la reparació de les cobertes.

L’àmbit d’intervenció comprèn totes les façanes i cobertes de l’Església de Sant Vicenç de Fals, amb un total de superfície construïda de 1.175,01m 2 i les banquetes de fonamentació de l’entorn de tramuntana, amb una superfície aproximada de 55,00m 2 . Per tant, un total de 1.230,01m2 .

La proposta d’intervenció incideix en els sistemes constructius, els materials i elements dels diferents components del conjunt de l’església de Sant Vicenç de Fals (Nau Central, Capella Fonda 1, Capella Fonda 2, Cimbori i Capella Gòtica) i que d’acord amb el seu estat avançat de degradació, reclamen actuacions de reparació i restauració material i constructiva. Les actuacions es programen des del punt de vista de poder conservar, protegir i revitalitzar els valors essencials del conjunt patrimonial pels quals va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local.

Per l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, el projecte suposa “continuar avançant en la tasca iniciada en els darrers anys per posar en valor el conjunt arquitectònic i patrimonial més ric del municipi.”

 

Actualment el projecte es troba en fase d’exposició pública i es preveu que un cop aprovat definitivament i s’iniciïn les obres, tinguin una durada d’execució de 8 mesos.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Fonollosa ja ha adjudicat  les obres pel reforçament estructural, reparació i restauració del campanar de l'església de St. Vicenç de Fals per tal de garantir la seva estabilitat així com corregir d'altres deficiències importants evidents en l'actualitat. Les obres les realitzarà l’empresa Consturccions Vall SL, guanyadora del concurs públic i s’allargaran durant els propers 9 mesos.

 

DETALL DE L’ACTUACIÓ A LES FAÇANES I COBERTA

El projecte de restauració de l’església de Sant Vicenç de Fals es divideix en dues parts, la que fa referència a les cobertes i l’actuació a les façanes. Pel que fa a la reparació, conservació i manteniment de les cobertes dels components àmbits d’intervenció, les actuacions programades són principalment de neteja amb escombra i recol·locació de teules mogudes, desplaçades i collat de les mateixes al seu suport, alhora que la reparació de les sordes amb morter de calç hidràulica en les trobades de la coberta amb els paraments verticals, a fi de garantir la impermeabilització de l'edifici. A més a més, s’instal·laran canals i baixants de coure/zinc per a la recollida de les aigües pluvials de les diferents vessants de coberta, actualment inexistents i que generen problemes d’humitats i filtracions en les cobertes i les façanes.

Pel que fa a les façanes es contemplen actuacions de desmuntatges i enderrocs d’elements i/o instal·lacions obsoletes adossades a la façana i el desmuntatge de tapiat històric de les balconeres i finestres de les diferents façanes amb l'objectiu de descobrir la obertura treballada amb brancals, escopidor i llinda de pedra original i d’aquesta manera poder-la restaurar. També actuacions de neteja i sanejament dels paraments verticals de les façanes, a base de neteja de líquens, pàtina i brutícia basaments de pedra façanes; repicat, neteja i sanejament dels revestiments dels morters de calç i estucs de morter de calç inestables, despresos i perillosos de les façanes. A més a més, actuacions de consolidació dels paraments verticals de maçoneria ordinària de pedra, actuacions de restauració de les fusteries de les façanes, a base de restauració de les fusteries de fusta i vidre en obertures preexistents; i actuacions en elements singulars i especials com la restauració del rellotge de sol de la façana de migdia de la Nau Central.

 

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 22.03.2022 | 18:42