INVERSIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ DELS MUNICIPIS DE LA XARXA INTERMUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE FONOLLOSA, AGUILAR DE SEGARRA I RAJADELL

Dilluns, 4 de març de 2024

La Xarxa intermunicipal d’educació que formen aquests tres municipis veïns es va crear veient la realitat educativa del nostre territori. L’escola de referència de tots ells és l’Escola de Fonollosa i la llar d’infants a la qual la majoria de famílies porta els seus infants és la Llar d’infants municipal de Fonollosa Rexics, a Canet de Fals. Aquests tres municipis son els que aporten el gruix més important d’alumnat al dos centres esmentats anteriorment, tot i que també hi ha algun/a alumne/a de municipis veïns com Sant Mateu de Bages, Calaf, Sant Pere Sallavinera o Manresa.

Aquests tres municipis actuem plegats en la presa de moltes de les decisions que afecten a l’educació dels nostres infants, d’aquesta manera,  Fonollosa no pren les decisions referents als seus centres educatius municipals unilateralment, sinó que ho consulta i n’informa a Aguilar i Rajadell. Els regidors d’educació dels tres ajuntaments son membres a parts iguals dels dos Consells Escolars, tant el de l’Escola de Fonollosa com del de la llar d’infants. També amb el tema més important que ens ocupa en matèria d’educació, s’ha convidat als alcaldes i regidors d’educació dels municipis d’Aguilar de Segarra i Rajadell a formar part de la comissió per a les obres de l’escola, on s’han pres les decisions més importants perquè el que va començar sent una proposta molt pretensiosa hagi acabat sent possible finalment!

 

Tot municipi amb centres educatius públics i/o municipals està obligat a assumir-ne un seguit de costos derivats. D’aquesta manera, el municipi de Fonollosa estaria obligat a assumir la totalitat d’aquests costos, ja que els dos centres estan dins el seu límit territorial. Veient la realitat del nostre territori, vam veure que el nombre d’infants que no son de Fonollosa era molt més elevat que el d’una escola convencional i és per això que Aguilar de Segarra i Rajadell, com a membres de la xarxa intermunicipal d’educació, ajuden a sufragar aquests costos amb una liquidació anual.

Cada un dels tres ajuntaments assumeix la part de costos proporcional al nombre d’infants del seu municipi que han estat inscrits al centre en qüestió aquell curs. S’ha de tenir en compte que les despeses de l’escola poden ser: personal de neteja, conserge, material, reparacions diverses, aigua, llum, etc. A la llar d’infants cal sumar-hi les mestres, que van a càrrec de l’Ajuntament, al ser municipal. En el cas de l’escola els costos de professorat van a càrrec del departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Per ser conscients dels costos assumits per cada ajuntament els últims cursos adjuntem un quadre resumint-los. Aquests imports son la quantitat que assumeix cadascú de la part que no queda coberta per cap ingrés (restant de les despeses els ingressos que hi puguin haver, com ara les quotes o subvencions, a la llar d’infants):

DESPESES ESCOLA SANT JORDI CURS 2020/2021
ALUMNES FONOLLOSA 102 64.164,04€
ALUMNES AGUILAR DE SEGARRA 32 20.129,90€
ALUMNES RAJADELL 32 20.129,90€
TOTAL ALUMNES 166 104.423,83€

DESPESES LLAR D’INFANTS REXICS CURS 2020/2021

ALUMNES FONOLLOSA 19 37.821,09€
ALUMNES AGUILAR DE SEGARRA 2 3.981,17€
ALUMNES RAJADELL 4 7.962,33€
TOTAL ALUMNES 25 49.764,59€

DESPESES ESCOLA SANT JORDI CURS 2021/2022

ALUMNES FONOLLOSA 101 58.248,03€€
ALUMNES AGUILAR DE SEGARRA 31 15.500,00€
ALUMNES RAJADELL 41 22.906,59€
TOTAL ALUMNES 173 96.654,62€

DESPESES LLAR D’INFANTS REXICS CURS 2021/2022

ALUMNES FONOLLOSA 26 47.591,38€
ALUMNES AGUILAR DE SEGARRA 2 1.200,00€
ALUMNES RAJADELL 7 12.197,84€
TOTAL ALUMNES 35 60.989,22€

 

A més a més d’aquests imports, l’ajuntament de Fonollosa assumeix una despesa extra en concepte de transport escolar que puja al voltant dels 20.000€ anuals, que s’assumeixen directament des del consistori, per evitar que aquest càrrec recaigui sobre les famílies. Aquesta despesa ve marcada per la norma dels alumnes preceptius i no preceptius, per la qual el departament no es fa càrrec del transport ni el menjador dels infants que tenen el centre educatiu al mateix municipi de residència. Fa anys que estem lluitant per intentar que aquesta norma canviï i passi a valorar aquesta subvenció a partir dels quilòmetres de distància fins el centre educatiu i la renda familiar, però de moment no ho hem aconseguit.

Els tres ajuntaments volem plasmar amb aquest escrit la nostra aposta ferma per a l’educació del nostre territori i que tots plegats siguem conscients del que suposa per cada un la inversió en aquest sentit. Estem orgullosos dels centres educatius de referència que tenim i plegats seguim treballant per millorar-los dia a dia. 

Darrera actualització: 4.03.2024 | 15:18