GESTIÓ D'INCIDÈNCIES EN LA RECEPCIÓ DE LA SENYAL TDT CAUSADA PER L'ACTIVACIÓ DE LA TECNOLOGIA 4G

Dijous, 18 de novembre de 2021 a les 00:00

Finalitzat el recent procés del Dividend Digital (alliberament de la banda de 800MHz/700Hz), els operadors adjudicataris d'aquesta banda de telefonia mòbil començaran el desplegament de la 4G a les freqüències que abans utilitzava el servei de televisió. Les emissions de telefonia mòbil 4G es produiran a la banda adjacent a la de TDT [Televisió Digital Terrestre) de manera que és possible que la recepció de la senyal de televisió es pugui veure afectat en alguns edificis o habitatges molt propers a les estacions de telefonia mòbil.

Aquestes xarxes 4G, sobre aquesta nova banda de freqüències, arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, serveis de televisió sota demanda, descàrregues de música, així com desenes de nous serveis que veuran la llum en els propers anys per aprofitar el gran ample de banda de la tecnologia 4G, permetent aconseguir velocitats de fins a 150Mbps, velocitats que en molts casos superen les que gaudim actualment a les nostres llars amb les línies fixes d'ADSL.

 

La prestació dels serveis mòbils en aquesta banda pot comportar l'aparició de determinades afectacions a la recepció del senyal de Televisió Digital Terrestre (TDT), ja que s'utilitzava anteriorment per al servei de TDT.

 

Per resoldre aquestes afectacions, en cas d’arribar a produir-se, els operadors mòbils han confiat en l’empresa, llega700, per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari de TDT i a qualsevol punt del territori nacional que es vegi afectat per aquest motiu.

Aquest procediment habilita un telèfon d'atenció gratuït, un correu electrònic i una pàgina web a la qual poden recórrer tots els usuaris per sol·licitar l'actuació a les seves instal·lacions per a la solució de les afectacions de manera que pugui restablir-se el servei TDT amb total normalitat.

  • A aquest efecte, informem que el número d'atenció gratuït per als ciutadans és el següent: 
    • 900 833 999
  • El correu electrònic on podeu dirigir-vos és:
  • I la pàgina web posada a disposició per als ciutadans és la que a continuació s'indica:

 

Un cop rebuda la notificació de l'afectació per part dels usuaris de TDT, un tècnic qualificat es desplaçarà allà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a realitzar les tasques de condicionament necessàries per resoldre les citades afectacions. Tot això sense cap cost per a l'usuari.

El termini per sol·licitar les actuacions gratuïtes per part dels usuaris degut a les possibles afectacions ocasionades per la implementació d'aquest servei finalitza el 31-07-2022.

 

Disculpeu les molèsties.

Darrera actualització: 13.07.2022 | 15:30