FONOLLOSA CONGELA LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2022 A EXCEPCIÓ DE L'IBI

Dimecres, 17 de novembre de 2021 a les 00:00

L’augment es justifica per la pujada de l’IPC i dels sous del personal municipal

L’Ajuntament de Fonollosa ha congelat les taxes per a l’any 2022 a excepció de l’IBI, que ha patit un increment, després que el 2020 restés també congelada, com la resta d’ordenances fiscals. El govern ha proposat un lleuger augment de l’Impost de Béns Immobles en la modificació de les ordenances fiscals per a l’any vinent aprovades en la darrera sessió plenària.

La regidora d’Hisenda, Elisa Carvajal, ha destacat que la pujada respon al 2,7% respecte les ordenances d’enguany, el que suposa un augment del tipus aplicable del 0,75 al 0,77 pel que fa a l’IBI urbà, i del 0,86 al 0,883 pel que fa l’IBI rústic.

En el primer cas, per un rebut mitjà de 247,33 euros de l’IBI urbà, suposarà un increment de 7 euros anuals respecte la taxa actual; mentre que en l’IBI rústic, per un rebut mitjà de 321,96 euros, comportarà un increment de 8,33 euros en el rebut anual.

El govern de Fonollosa justifica aquest petit increment per la pujada de l’IPC en el darrer any, així com també per l’increment que s’ha d’aplicar per llei als sous dels treballadors i treballadores municipals. En aquest sentit, però, Carvajal ha recordat que la resta d’ordenances han quedat congelades i sense cap increment del cost per a la població.

A part, s’han mantingut beneficis fiscals, com la bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys per a aquells immobles que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar sense que la normativa urbanística així ho obligui (benefici que s’ha implementat per primer any), la bonificació del 95% de l’impost de construccions per la part corresponent del pressupost que representi la incorporació de sistemes d’aprofitament energètic a través d’energies renovables o alternatives, i l’aprofitament d’aigües pluvials o residuals, o la bonificació també del 95% en l’impost de construccions per a aquelles obres de rehabilitació en habitatges de més de 100 anys d’antiguitat i per a la restauració de façanes dels nuclis antic i urbà tradicional.

A més a més, també s’ha aprovat la derogació de l’ordenança fiscal de prestació del servei d’aigua, ja que des de fa uns mesos, es regula a través d’un reglament, des d’on també es fa el cobrament de les corresponents taxes.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 17.11.2021 | 15:34