FOCUS D'INFLUENÇA AVIÀRIA D'ALTA PATOGENICITAT

Dijous, 20 de gener de 2022 a les 00:00

Degut a la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida), és la nostra obligació instar a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent i recordar la necessitat, la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Us deixem a continuació una relació dels símptomes que us poden ajudar a la seva detecció:

 

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

 

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                                
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.  
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).  

 

 

 

#juntsmillorem

 

Darrera actualització: 20.01.2022 | 13:23

Imatges