FINALITZADES LES OBRES D'ARRANJAMENT DEL CARRER SUD DEL CASC ANTIC DEL NUCLI DE FALS.

Dilluns, 26 de juliol de 2021 a les 00:00

S’han renovat els paviments (amb llambordins de pedra natural i zones de formigó colorejat), i s’ha aprofitat per fer millores en la conducció d’aigua de consum, clavegueram i enllumenat públic.

Els treballs van acabar a principis del mes de juliol hi han suposat un cost de 47.630,13 €, executats per l’empresa Construccions Serra.

 

#juntmillorem

Darrera actualització: 26.07.2021 | 16:32