EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, SOBRE TERRNEY EN SÒL NO URBANITZABLE, AMB UNA POTÈNCIA INSTAL·LADA DE 4,985 MW AL MUNICIPI DE FONOLLOSA

Dijous, 1 de setembre de 2022 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya ha publicat al butlletí oficial la petició d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic del projecte de la planta solar fotovoltaica de generació d'energia elèctrica, sobre terreny en sòl no urbanitzable, amb una potència instal·lada de 4,985 MW.
 

Aquesta petició prové de l’empresa Estebanell Generació S.L.U., que ha projectat la instal·lació d’un parc solar de 6,7 hectàrees a la zona coneguda com a “l’alzinar”, al costat del pla de Palou, a l’extrem del municipi de Fonollosa tocant a una de les zones industrials de Sant Joan de Vilatorrada. El parc projectat consta de 11.200 panells solars fotovoltaics d'estructura fixa i 25 inversors fent un total de 6,048 MWp i 4,985 MW. La totalitat de la infraestructura s’ubicaria dins el municipi de Fonollosa, i generarà 9.000 KWh/any (el consum de tot el municipi de Fonollosa és 3.732 KWh/any).


Actualment el procediment està en fase d’autorització administrativa prèvia per part de la Generalitat de Catalunya (que és l’òrgan competent per autoritzar l’activitat), i s’ha requerit a l’ajuntament de Fonollosa i altres organismes per què emetin els informes previs preceptius


La instal·lació es preveu en zona de qualificació urbanística de protecció preventiva (el segon nivell més baix de protecció de sòl no urbanitzable), i en nivell de connectivitat ecològica 3 (sobre 14). A l’espera de l’informe emès pels serveis tècnics, des del Govern de l’ajuntament es valora inicialment com a positiva la instal·lació, ja que es minimitza l’impacte sobre el territori al tractar-se d’un parc de dimensions petites/mitjanes i permet contribuir com a municipi a la responsabilitat col·lectiva que tots tenim davant l’emergència climàtica.


Actualment el projecte està en exposició pública.
(vegeu l’anunci a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=376553&idens=1).

Darrera actualització: 01.09.2022 | 12:38

Imatges