EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE GESTIÓ FORESTAL FINANÇADES PER DARP I FEADER

Dijous, 20 d'octubre de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Fonollosa ha executat les actuacions de gestió forestal finançades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat (DARP) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'import total de les actuacions ha estat de 16.070'47€ dels quals 6.202'96€ s'han finançat amb la subvenció aportada per DARP, 4.679'43€ amb el finançament de FEADER i 5.188'08€ amb fons propis de l'Ajuntament.

Les tres actuacions han estat executades per l'empresa Excavacions Duocastella i són les següents:

  1. Camí de Clarena i Oliveres de la Costa, en estretament camí.
    • Per tal d'evitar l'estretament del camí a causa de l'esxistència d'unes roques a la seva bora i a fi d'arrenjar les deficiències del paviment degudes al poc drenatge transversal s'han dut a terme actuacions d'excavació de calaix, reperfilat, aportació de Tot-u i comptactat, col·locació de nous conductes de formigó armat, repicat de les pedres de gran tamany de la bora del camí.
  2. Camí de Cal Jepet del Junyet al camí de Camps.
    • En aquest punt existeix una cruïlla de camins amb forta pendent longitudicnal, Així mateix hi manca una canalització de les aigües superficials que deteriora el paviment el que posa en risc la circulació i la seguretat dels usuaris. És per aquest motiu que s'han dut a terme actuacions d'aixamplament al punt de gir, excavació de calaix, reperfilat, aportació de Tot-u i comptactat, col·locació de nous conductes de formigó armat, construcció d'arquetes de formigó, execució de cunetes.
  3. Camí de Camps a Sant Andreu, punt de sota el Junyent.
    • En aquest punt existeix deficiència de drenatge transversal. L'aigua ha deteriorat tot el paviment, impeditn la circulació pel mateix. Les tasques dutes a terme han estat: excavació de calaix, reperfilat, aportació de Tot-u i compactat, i execució de cunetes longitudinals.
Darrera actualització: 28.10.2022 | 16:37