CONVOCATÒRIA SESSIO ORDINÀRIA TELEMÀTICA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2020

Divendres, 6 de novembre de 2020 a les 00:00

ES CONVOCA sessió ordinària del Ple de la Corporació per aquest proper dia 10 de novembre de 2020 a 2/4 de 8 del vespre, retransmesa en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

El podreu seguir en directe:

https://youtu.be/1l06xHnSEZ4

 

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació d'esborranys d'actes de sessions anteriors: 
  • 1.1 Sessió ordinària de data 15 de setembre de 2020
  • 1.2 Sessió extraordinària de data 8 d'octubre de 2020
 2. Control dels òrgans de govern
  • 2.1 Donar compte de Decrets de l'Alcaldia i, si s'escau, la seva ratificació
  • 2.2 Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
 3. Modificació ordenances fiscals 2021
 4. Aportació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament
 5. Aprovació addenda del conveni entre la Mancomunitat de Municipis de Bages per al sanejament i l'Ajuntament de Fonollosa, per a la gestió i explotació d'una EDAR compacta d'oxidació total del nucli de Fonollosa.
 6. Aprovació proposta de baixa de crèdits incobrables presentada per l'ORGT
 7. Aprovació de les bases reguladores de les ajudes a les cases de turisme rural i als restaurants de Fonollosa, que s'han vist afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19
 8. Modificació del regim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius.
 9. Autorització comptabilitat personal funcionari interí.
 10. Assumptes sobrevinguts.
 11. Donar compte dels informes de gestió:
  • 11.1 Àrea de Serveis a les Persones
  • 11.2 Àrea de Servei al Territori
  • 11.3 Àrea de Gestió de Recursos i Governació
 12. Precs i preguntes
Darrera actualització: 10.11.2020 | 17:06